Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Język i społeczeństwo (Wydział Socjologii), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-JIS
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address http://jis.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Język i społeczeństwo, interdyscyplinarne studia II stopnia, kształci specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych, posiadających umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji, potrafiących zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

 

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym, metodologii stosowanej przez obie nauki oraz praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.