Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-GF
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Geografia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mają do wyboru jedną z pięciu specjalności. Są to: geoekologia i geomorfologia; hydrologia i klimatologia; geografia świata; geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; geografia społeczno-ekonomiczna (w obrębie specjalności są prowadzone dwie specjalizacje: geografia człowieka oraz geografia turystyki).

 

Absolwenci Geografii są przygotowani do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmujących się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmujących decyzje o lokalizacji inwestycji z troską o ład przestrzenny.