Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne II stopnia

Details
Code UW_S2-FLBA
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Filologia bałtycka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/filologia-baltycka
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Ponadto bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, a także mają zajęcia z translatologii, antropologii kultury, historii filozofii, językoznawstwa ogólnego i metodyki nauczania języków obcych.

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.