Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-BW
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Bezpieczeństwo wewnętrzne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich (nauka o państwie i polityce, wiedza o prawie, podstawy psychologii, socjologia ogólna, system polityczny RP, najnowsza historia Polski) z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach (np. bezpieczeństwo ekologiczne, polityka migracyjna i azylowa, zwalczanie terroryzmu i przestępczości, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów). Absolwent jest przygotowany do pracy w policji, służbach celnych, straży granicznej, służbach migracyjnych, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem Unii Europejskiej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa państwa, instytucji państwowych i utrzymania porządku publicznego. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.