Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

UW) Międzydziedzinowe indywidualne studia w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Kolegium MISH), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1_MISH
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Indywidualne studia międzydziedzinowe MISH
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 Kolegium MISH prowadzi stacjonarne, jednolite studia magisterskie lub stacjonarne studia  I i II stopnia (w zależności od kierunku studiów, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). Studia w Kolegium MISH prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym.

• MIĘDZYDZIEDZINOWE –  obejmujące co najmniej dwa kierunki studiów i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, przy czym indywidualny  program  kształcenia  każdego studenta musi obejmować na trzech pierwszych latach zajęcia (z zaliczeniami i egzaminami) z co najmniej trzech dyscyplin naukowych.

• INDYWIDUALNE –  zorganizowane  w  systemie tutorialnym, w którym każdy student wybiera opiekuna naukowego (tutora). Wspólnie z opiekunem student układa corocznie plan studiów uwzględniający zarówno wymagania konieczne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na wybranym kierunku, jak też indywidualne zainteresowania i pasje naukowe.

• HUMANISTYCZNE – oferta kierunków studiów, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego współtworzące Kolegium MISH, obejmuje przede wszystkim kierunki humanistyczne, m.in.: filozofię, socjologię, historię, historię sztuki, etnologię, filologię (kilkanaście specjalności), filologię polską, psychologię, pedagogikę, dziennikarstwo, kulturoznawstwo i in. W ramach Kolegium MISH możliwe jest także uzyskanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu innych dyscyplin, m.in.: ekonomii, stosowanych nauk społecznych, profilaktyki społecznej, nauk politycznych, prawa.

 

Absolwenci Kolegium MISH mogą uzyskać dyplom licencjata lub magistra w zakresie jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych w jednostkach (wydziałach i instytutach) sfederowanych w Kolegium MISH.

 

 

         Oferta wyłącznie dla studentów indywidualnych studiów międzydziedzinowych