Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja ((Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji), studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UW_S1-PRO
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address http://www.wsnsir.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, m.in. z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej. W atrakcyjny sposób uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych. Przygotowujemy do pracy z dorosłymi i młodzieżą z grup ryzyka i marginalizacji wynikającej z biedy, bezrobocia, bezdomności, uzależnienia i innych czynników dezintegracji społecznej. Analizujemy strategie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym. Rozwijamy umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Uczymy planowania, realizowania i ewaluacji programów resocjalizacyjnych oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Studia adresowane są do osób pragnących łączyć w trakcie studiów teorię z praktyką.

 

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, eksperci w instytucjach krajowych i zagranicznych, autorzy wdrożonych projektów i strategii, ale również praktycy z długoletnim doświadczeniem pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, oświaty czy organizacjach pozarządowych.

 

Można wybrać specjalizacje:

 

Specjalizacja: Prawno-kryminologiczna – II, III rok

 

Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące – II, III rok