Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-GF
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Geografia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GEOGRAFIA: Na kierunku Geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

 

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, zajęcia w laboratorium i pracowni komputerowej, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe. W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe i do wyboru. Studenci mogą wybierać część przedmiotów tak, aby kształtować samodzielnie swój program nauczania.

 

Studenci stacjonarnych studiów stacjonarnych I stopnia począwszy od IV semestru realizują program wybranej ścieżki: fizycznogeograficznej, społeczno-ekonomicznej lub geoinformatycznej.

 

W obrębie każdej ścieżki studenci dokonują wyboru seminariów licencjackich, zależnie od tego, w jakim zakresie chcą się specjalizować przygotowując pracę dyplomową.