Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii) - studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UW_S1-GEP
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Geologia poszukiwawcza
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://www.geo.uw.edu.pl/pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza ma interdyscyplinarny charakter, łączy zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań. Na studiach drugiego stopnia program w znacznym stopniu jest zindywidualizowany, wykorzystujący metodę tutoringu akademickiego. Zawiera również bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, pozwalającą na rozszerzenie zdobywanej wiedzy i zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Do programu wprowadzone są obowiązkowe praktyki zawodowe. Na kierunku geologia poszukiwawcza kształcimy studentów w zakresie poszukiwania złóż jak również w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt.