Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-FP
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Na studiach I stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności (literaturoznawczo-językoznawczą lub literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej) oraz jedną z pięciu specjalizacji zawodowych (nauczycielską, glottodydaktyczną, translatorską, filologię dla mediów, edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów)