Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia rosyjska (Katedra Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-FLROS
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Filologia rosyjska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish, Russian
Admission limit 4
WWW address http://ir.uw.edu.pl/pl/index.php
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska, prowadzone przez Katedrę Rusycystyki UW, są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę na temat języka i literatury rosyjskiej oraz przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej i społecznej, a także dobrze zorientowanych w kontaktach polsko-rosyjskich w różnych sferach kultury. Efekty uczenia się obejmują ponadto umiejętności komunikacyjne w obszarze biznesowym oraz przekładowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego. Absolwent osiąga poziom znajomości języka rosyjskiego C1 według ESOKJ. Studia, oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą, są przeznaczone dla młodzieży zarówno władającej językiem rosyjskim, jak i dopiero przystępującej do jego uczenia się.