Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Chemiczna Analiza Instrumentalna (ChAl) (Wydział Chemii), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-CHA
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Chemiczna analiza instrumentalna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Chemiczna Analiza Instrumentalna to trwające 5 semestrów studia inżynierskie, których celem jest wykształcenie absolwenta dysponującego wiedzą dotyczącą ogólnie pojętej metodologii pomiaru w przemyśle (m. in. spożywczym, farmaceutycznym, technologii chemicznej i pokrewnych).

 

Na ofertę dydaktyczną dla studentów składają się zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, proseminariów i laboratoriów. W porównaniu z kierunkiem Chemia, na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna zaproponowano rozszerzony zakres wiedzy o metodach analizy fizykochemicznej próbek z położeniem akcentu na eksperyment. Wprowadzono dodatkowe przedmioty dotyczące sposobu przygotowywania próbek do badań oraz metod zatężania i badania specjacji. Na trzecim i czwartym semestrze prowadzona jest duża pracownia fizykochemiczna, w ramach, której zostały połączone zajęcia prowadzone na kierunku chemia I stopnia przez różne zakłady dydaktyczne. W ramach zajęć laboratoryjnych omawiane są przede wszystkim tematy związane z identyfikacją fizykochemiczną analizowanych próbek, zapewnieniem jakości badań, chemometrią i metrologią. W ramach laboratorium inżynierskiego studenci muszą samodzielnie opracować własny problem pomiarowy i go opisać. Rezultaty są przedstawiane podczas seminarium inżynierskiego i opisane w formie pracy dyplomowej.