Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Studia amerykanistyczne (Ośrodek Studiów Amerykańskich), studia I stopnia, stacjonarne w języku angielskim

Details
Code UW_S1-AM
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Studia amerykanistyczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction English
Admission limit 4
WWW address https://www.asc.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, uwzględnienie perspektywy porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, a także ze względu na wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii. Zajęcia obowiązkowe (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) stanowią wprowadzenie do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, a zajęcia do wyboru stanowią rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin.

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Od semestru zimowego 2022/2023 Ośrodek Studiów Amerykańskich mieści się w budynku Neofilologii, przy ul. Dobrej 55, na przeciwko BUW. Nasza nowa lokalizacja daje studentom możliwość korzystania z zajęć i wydarzeń organizowanych na Kampusie Głównym oraz na Wydziałach mieszczących się na ul. Dobrej. Sale wykładowe, z których korzystamy wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu oraz sprzęt audiowizualny. Na terenie budynku dostępny jest Internet bezprzewodowy.

Ponadto, Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez studentów, badaczy i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.