Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiczny) studia jednolite magisterskie stacjonarne

Details
Code UW_JM-PES
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Pedagogika specjalna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Jednolity 5-letni kierunek studiów. Kształcimy nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich  lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze zróżnicowanymi SPE także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich, obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach       i szkołach specjalnych.

 

Charakterystyka studiów:

 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/SJ-PRK-PDS/?from=registration:PELNE2024

 

 

 

Program:

 

https://www.pedagog.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/pedagogika-specjalna-dzienne-ost.-30.03.pdf

 

 

Rekrutacja na I, II, IV, V, brak III roku