Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia białoruska z językiem angielskim (Katedra Białorutenistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_FILBIAL_II
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies filologia białoruska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 7
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B2+ (zgodnie z ramami 2 ESOKJ).

W ramach kierunku oferowane są zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (warsztaty przekładowe, fakultatywna nauka języka rosyjskiego) i przygotowujące do badań językoznawczych lub literaturoznawczych. Realizacja indywidualnego programu na kierunku filologia białor uska z językiem angielskim stanowić może istotne uzupełnienie naukowe i praktyczne dla studentów slawistyk, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych planujących pracę w dyplomacji czy kulturoznawców zajmujących się Europą Wschodnią.

 

Wszystkie aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej http://kb.uw.edu.pl/