Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Informatyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_S2-INF
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 12
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informatyka, studia drugiego stopnia – sylwetka absolwenta

 

Kształcenie na kierunku Informatyka, studia stopnia drugiego, realizowane jest  w zakresie: Techniki multimedialne, Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, Bioinformatyka, Data Science w praktyce.

 

Absolwenci kierunku Informatyka  - Techniki multimedialne otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technik multimedialnych w różnych dziedzinach. Absolwenci kierunku Informatyka - Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów programowania, systemów komputerowych i informatycznych, zaawansowanych baz danych i aplikacji internetowych. Ponadto, absolwenci obu specjalności otrzymują pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie informatyki i jej podstaw teoretycznych. Absolwenci Bioinformatyki uzyskują gruntowne wykształcenie informatyczne z elementami niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki i dziedzin pokrewnych inspirowanych procesami występującymi w naturze. Charakteryzują się nie tylko dobrą znajomością informatyki jako takiej, ale również specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dziedzinach pokrewnych związanych z naukami przyrodniczymi. Są dobrze przygotowani do pracy na różnych stanowiskach, a więc wszędzie, gdzie stosuje się metody oparte na matematyce i informatyce w styku z biologią. Potrafią łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych praz wszechstronnej analizie otrzymanych wyników. Umieją dyskutować o problemach na styku biologii i informatyki oraz koordynować pracę zespołów złożonych ze specjalistów z obu dziedzin. Absolwenci Data Science w praktyce uzyskują rozszerzoną wiedzę umożliwiającą  podjęcie pracy jako analitycy danych stosujący techniki inteligencji obliczeniowej. Potrafią modelować procesy decyzyjne - tworzyć produkty data miningowe.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

 

Studenci wszystkich specjalności odbywają praktykę zawodową 4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w 2. semestrze (czerwiec - wrzesień). Liczba godzin, punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.