Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Analityka i zarządzanie publiczne, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_S2-AiZP
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Analityka i zarządzanie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne pogłębią wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance), analityki i metodologii, przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej oraz efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o public relations i marketing polityczny. W nauce wykorzystywane są najnowsze metody dydaktyczne oraz formy przyswajania wiedzy związane z narzędziami online, symultaniczną pracą na dokumentach, opracowywaniu projektów i analiz case studies. Analityka i zarządzanie publiczne II stopnia to kierunek, który przygotuje do pracy w organizacjach sektora publicznego, społecznego, non-profit z uwzględnieniem trendów zarządzania i głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej.

Analityka i zarządzanie publiczne drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analityki i zarządzania publicznego drugiego stopnia możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowe, samorządowe),
  • służbach państwowych,
  • agencjach public relations,
  • mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
  • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach  badawczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO),
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
  • małych, średnich firmach oraz wielkich korporacjach.