Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Politologia i stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_PiSM1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Politologia i stosunki międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiowanie politologii i stosunków międzynarodowych pozwoli Ci lepiej zrozumieć świat polityki, procesy, które w nim zachodzą oraz aktualne problemy i konflikty międzynarodowe. Poznasz kontekst historyczny, prawny i ekonomiczny współczesnej sceny politycznej, a także zrozumiesz dynamikę przemian stosunków międzynarodowych. Program studiów obejmuje przedmioty o charakterze politologicznym oraz w zakresie stosunków międzynarodowych związane z poznaniem podstawowych instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, systemów politycznych, marketingu i przywództwa, stosunków międzynarodowych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. W trakcie studiów przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, służbach i instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

Politologia i stosunki międzynarodowe na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu politologii i stosunków międzynarodowych możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych),
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
  • służbach państwowych,
  • agencjach public relations oraz think-tankach,
  • mass mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
  • instytucjach międzynarodowych (np. Unia Europejska, ONZ),
  • przedsiębiorstwach międzynarodowych związanych z obrotem międzynarodowym,
  • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).