Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Praca socjalna, studia I stopnia stacjonarne

Details
Code UWM_PS-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Praca socjalna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, pedagogiki społecznej, socjologii, psychologii, polityki, prawa). W toku akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do działania w polu pracy socjalno-wychowawczej i opiekuńczej, organizacji pomocy oraz aktywizacji społecznej na rzecz różnych jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie. Po ukończeniu studiów posiada umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej, a w szczególności:

 • prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 • określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą,
 • planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej,
 • podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy,
 • monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań,
 • projektowania działań socjalnych,
 • doskonalenia organizacji własnej pracy,
 • popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.