Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Nauki o Rodzinie, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_NR-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Nauki o rodzinie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia drugiego stopnia, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Kwalifikacje absolwenta:

- zakres: mediacja rodzinna

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze np. asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.

zakres: wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny.

Oferta kierunku studiów nauki o rodzinie (obydwa zakresy) skierowana jest także do  osób starszych lub pracujących (tzw. nauki o rodzinie 30+).