Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Nauki o Rodzinie, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_NR-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Nauki o rodzinie
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Kwalifikacje absolwenta:

- zakres: mediacja rodzinna

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych. Potrafi udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z trudnościami, w szczególności takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba. Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy np. w charakterze asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.

- zakres: wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych.  Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy mediatora rodzinnego lub asystenta dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w edukacji przedszkolnej.

Absolwent przygotowany jest także do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Oferta kierunku studiów nauki o rodzinie (obydwa zakresy) skierowana jest także do  osób starszych lub pracujących (tzw. nauki o rodzinie 30+).