Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UWM_JM-PEDSPECJM
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pedagogika specjalna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Admission limit 10
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: zdobywa kwalifikacje przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, kształtując i rozwijając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej. Przygotowuje się do pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, jak również z osobami z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne zorientowane na studiowany zakres - specjalność zawodową.

Zakresy kształcenia

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna