Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Filologia germańska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_FG-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies filologia germańska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Cele kształcenia dla zakresu: filologia germańska 

  • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa germańskiego.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego.
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
  • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

Studia nieograniczone wiekiem kandydata.