Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Filologia angielska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_FA-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Filologia angielska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą - posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest znawcą kultury i cywilizacji angielskiego obszaru językowego, ma  pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów angielskiego obszaru językowego. Dodatkowo absolwent filologii angielskiej ma specjalistyczną wiedzę na temat warsztatu translatorskiego oraz umiejętności w zakresie przekładów z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.

Studia na filologii angielskiej pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego i komunikacji interkulturowej. Dodatkowo jeśli absolwent posiada ukończone studia pierwszego stopnia w zakresie specjalności nauczycielskiej lub uprawnienia pedagogiczne, może pracować jako nauczyciel języka angielskiego (zgodnie z uprawnieniami uzyskanymi na studiach pierwszego stopnia).