Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_FA-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Filologia angielska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów pierwszego stopnia zakres kształcenia: filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tym samym lub pokrewnym zakresie kształcenia oraz kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. 

Celem kształcenia na kierunku filologia, zakres filologia angielska jest:

  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  • wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji  interkulturowych,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Studia na opisywanym kierunku pozwalają na rozpoczęcie pracy zawodowej w dziedzinach i instytucjach wymagających aktywnej znajomości języka angielskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru anglojęzycznego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Nabyte umiejętności pozwalają również na pracę w turystyce i sektorze usług. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych może pracować jako nauczyciel języka angielskiego.