Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Ekonomia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_EK-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Ekonomia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kształcenie na kierunku Ekonomia (studiach II stopnia) pozwala uzyskać wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania, poznać zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, przygotowuje do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Zakresy kształcenia:

1. Analityka gospodarcza

2. Biznes i rynki międzynarodowe

3. Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

4. Ubezpieczenia

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.