Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Ekonomia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_EK-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Ekonomia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiując na kierunku Ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w  przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.