Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_EAwZSP-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – OPIS KIERUNKU

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra. Po ukończeniu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent jest przygotowany pracy w szeroko rozumianej branży wizualnej. Ponadto jest przygotowany do samodzielnej działalności artystycznej oraz uczestniczenia i animowania kultury współczesnej.

Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. rysunek kreacyjny, cyfrowe przetwarzanie obrazu, projektowanie i druk 3D, pracownie artystyczne do wyboru (malarstwo, grafika, rzeźba, proj. graficzne), ilustracja w grafice edytorskiej i multimediach, wystawiennictwo, historia sztuki współczesnej, specjalistyczne warsztaty językowe, seminarium magisterskie.

Kadrę artystyczną i dydaktyczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. W jej skład wchodzą artyści różnych specjalności. 

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwentposiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych. Jest przygotowany do realizacji  i  upowszechniania  różnorodnych,  specjalistycznych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Posiada umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, w strukturach promocyjnych i reklamowych oraz jako animator działań twórczych, w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego dokształcania się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak również do podjęcia nauki w szkole doktorskiej.

 

Obszary zatrudnienia absolwentów

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • w mass-mediach,
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.