Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_EAwZSM-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian,
II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i jest przygotowany do:

  • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury,
  • prowadzenia działalności muzycznej w amatorskim ruchu muzycznym,
  • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia wybierając zakres Muzyki estradowej lub Edukacji muzycznej szkolnej.

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.