Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Prawo, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Details
Code UWB_S5-WPR_PRAWO
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Prawo
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://prawo.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Prawoznawstwo
Obyczaje i reguły akademickie
Łacińska terminologia prawnicza
Język obcy
Historia prawa publicznego
Historia prawa prywatnego
Technologia informacyjna dla prawników
Wychowanie fizyczne
Ekonomia lub
Zarządzanie lub
Podstawy socjologii lub
Projektowa metoda pracy
Logika prawnicza
Filozofia
Prawo rzymskie
Wprowadzenie do interpretacji prawniczych lub
Metodologia rozwiązywania kazusów (Case Law) lub
Historia prawa w argumentacji prawniczej lub
Kultura języka prawnego i prawniczego
Prawo konstytucyjne
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo własności intelektualnej
Etyka lub
Dyplomacja lub
Podstawy public relations lub
Przedsiębiorczość
Doktryny polityczno-prawne lub
Wprowadzenie do systemu common law lub
Historia najnowsza państwa i prawa lub
Podstawy komparatystyki prawniczej
Prawo karne
Prawo cywilne cz. I (ogólna,  prawo rzeczowe)
Prawo administracyjne
Prawo finansów publicznych
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Prawo Unii Europejskiej
Prawo podatkowe
Prawa człowieka
Postępowanie karne
Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo rolne
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo międzynarodowe prywatne
Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) 
Dwa przedmioty specjalizacyjne z wybranej specjalizacji
Proseminarium ****
Postępowanie cywilne
Prawo handlowe
Kryminologia
Seminarium
Teoria prawa i demokracji
Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)
Zamówienia publiczne lub
Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze lub
Prawo archiwów lub
Prawo bankowe
Prawo karne wykonawcze lub
Prawo karne skarbowe lub
Prawo wykroczeń lub
Europejskie prawo karne
Zawody prawnicze i alternatywne lub
Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej lub
Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny lub
Służby zagraniczne
Ochrona konkurencji i konsumenta lub
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych lub
Zasady zabezpieczenia społecznego lub
Podstawy prawa wyznaniowego
Pięć przedmiotów specjalizacyjnych z wybranej specjalizacji w języku polskim/ angielskim (lub innym języku obcym) ***/****
Podstawy filozofii prawa
Prawo ochrony środowiska
Procedury finansowe wybranych krajów europejskich lub
Procedury ochrony własności intelektualnej lub
Procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka lub
Europejska współpraca sądowa w sprawach cywilnych
Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych lub
Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych lub
Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych lub
Sporządzanie wniosków grantowych
Seminarium
Praktyki zawodowe
 

Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-4148