Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S2-WFIL_ANG
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Filologia angielska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://filologia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć _ 1: Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego.

Grupa Zajęć_2:  Blok językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego: Językoznawstwo kognitywne; Językoznawstwo diachroniczne; Teorie nabywania języków; Psycholingwistyka.

Grupa Zajęć_3: Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane: Edukacja językowa – współczesne trendy; Stylistyka ; Analiza dyskursu; Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane 1,2,3,4,

Grupa Zajęć_4: Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura brytyjska; Brytyjskie studia kulturowe; Współczesna literatura amerykańska; Amerykańskie studia kulturowe.

Grupa Zajęć_5: Zajęcia fakultatywne: literaturoznawczo-kulturoznawcze: Współczesne teorie literackie; Analiza i interpretacja tekstu literackiego; Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe; Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 1,2,3,4; Współczesna kultura amerykańska.

Grupa Zajęć_6Przedmioty uzupełniające: Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy  Lektorat języka obcego.

Grupa Zajęć_7: Seminarium magisterskie.

Grupa Zajęć_8: Praktyki zawodowe – 2 tygodniowe.