Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Chemia - studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S2-WCH_CHEMIA
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Chemia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://chemia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty obowiązkowe

Chemia obliczeniowa, Metody instrumentalne w analizie materiałów, Termodynamika statystyczna, Krystalografia, Chemia polimerów, Spektroskopia, Modelowanie molekularne, Chemia nieorganiczna zaawansowana, Chemia analityczna zaawansowana, Chemia organiczna zaawansowana, Elektrochemia, Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej, Systemy zarządzania w laboratorium i walidacja metod analitycznych, Grafika komputerowa w prezentacji wyników naukowych, Ochrona własności intelektualnej, Język obcy.

Przedmioty do wyboru

Analiza  żywności, Fizykochemiczne metody analizy, Komputerowe wspomaganie projektowania leków, Podstawy programowania w Phytonie, Bioanaliza, Recykling i biodegradacja tworzyw polimerowych, Technologia produktów farmaceutycznych, Procesy fotochemiczne  w środowisku,  Chemiczny monitoring środowiska, Bioanalityka i ekoanalityka, Bioelektrochemia, Praktyczne aspekty nanotechnologii, Chemia cukrów, lipidów i białek, Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy, Analiza śladowa.

Plan studiów 

https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/