Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Socjologia - studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S2-ISOC_SOC
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Socjologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://soc.uwb.edu.pl/pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy przedmiotów objętych programem studiów: 

Przedmioty, na które uczęszczają studenci połączone są w grupy tematyczne zwane modułami. Poniżej przedstawiamy listę modułów:

 

Filozofia, kognitywistyka i socjologia wiedzy – Przedmioty: Socjologia wiedzy, Wstęp do kognitywistyki, Filozofia społeczna;

Socjologia teoretyczna– Przedmiot: Współczesne teorie socjologiczne;

Współczesne społeczeństwo polskie – Przedmioty: Zróżnicowanie społeczne, Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego;

Metodologia nauk społecznych – Przedmiot: Metodologia nauk społecznych;

Pogranicza narodowe i cywilizacyjne– Przedmiot: Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie;

Psychologia społeczna – Przedmiot: Współczesne zagadnienia psychologii społecznej - warsztaty;

Social media– Przedmiot: Social media - warsztaty;

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 1 (coaching z elementami psychologii społecznej) – Przedmioty: Zachowania społeczne w perspektywie ewolucyjnej, Komunikacja społeczna, Podstawy coachingu, komunikacja coachingowa, Samokontrola i samoregulacja w perspektywie psychologicznej, Socjopsychologiczne aspekty uczuć i emocji, zarządzanie emocjami, Warsztaty kreatywności dla coachów, Narzędzia coachingowe, Coaching transformacyjny, Procesy grupowe i zarządzanie małą grupą społeczną, Warsztaty neuronauki społecznej i psychobiologii, Komunikacja coachingowa, superwizja sesji coachingowych

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 2 (badanie opinii i zachowań rynkowych) – Przedmioty: Socjologia rynku i zachowań konsumenckich I, Socjologia rynku i zachowań konsumenckich II, Warsztaty badań marketingowych, Zarządzanie informacją marketingową, Technologia badania socjologicznego, Statystyczna analiza danych społecznych i marketingowych, Badania ilościowe w praktyce, Badania jakościowe w praktyce, Narzędzia przetwarzania informacji

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 3 (nowe praktyki kulturowe) – Przedmioty: Metody badawcze oparte na sztuce, Współczesne praktyki społeczno-artystyczne, Wstęp do muzealnictwa, Socjologia muzyki, Polityki kulturalne, Współczesne pole produkcji filmowej, Semiotyczna analiza przedstawień wizualnych, Laboratorium teatralne, Socjologia muzeum, Edukacja muzealna, Socjologia zmysłów, Społeczne aspekty edukacji i twórczości muzycznej, Antropologia codzienności - analiza kultury współczesnej, Współczesne badania sektora kultury

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 4 (komunikacja i socjologia kognitywna) – Przedmioty: Komunikacja społeczna, Analiza dyskursów medialnych, Komunikacja międzykulturowa w zglobalizowanym świecie, Komunikacja marketingowa, Metodologia badań eksperymentalnych, Poznawcze podstawy procesów społecznych, Teorie i funkcje racjonalności, Komunikacja i procesy grupowe, Neuromarketing, Antropologia 

Poza powyższymi przedmiotami w planie studiów znajdują się ponadto: Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim- warsztat specjalistyczny, Język angielski – lektorat, Ochrona własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Seminarium magisterskie, Moduł laboratoryjny do wyboru, Fakultet do wyboru.

 

Program studiów dostępny jest pod adresem: 

https://soc.uwb.edu.pl/pl/dzial-plikow-91299/category/34-program-studiow-na-kierunku-socjologia