Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Kryminologia - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WPR_KRYM
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Kryminologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://prawo.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Podstawy socjologii
Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Patologie społeczne
Prawoznawstwo
Prawo własności intelektualnej
Filozofia
Etyka
Marketing społeczny lub
Wprowadzenie do zarządzania * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Technologie informacyjne
Podstawy medycyny sądowej lub
Podstawy psychiatrii
Podstawy prawa konstytucyjnego
Socjologia zachowań dewiacyjnych lub
Socjologia wychowania * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Metody badań społecznych
Język obcy cz. I
Wychowanie fizyczne
Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Symptomatologia kryminalna
Kryminalistyka ogólna
Psychopatologia
Wiktymologia
Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Metody badań kryminologicznych
Komunikacja interpersonalna lub
Techniki mediacyjne
Teorie kryminologiczne
Język obcy cz. II
Proseminarium
Podstawy procesu karnego
System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
Prawo wykroczeń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Polityka kryminalna
Postępowanie w sprawach nieletnich
Prawa człowieka w demokratycznym państwie * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Prawo policyjne
Prawo karne wykonawcze
Kontrola przestępczości
Karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:


PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE
Terroryzm i cyberterroryzm
Przestępczość transgraniczna
Nowe formy patologii społecznych
Przestępczość w ruchu drogowym
Przestępczość zorganizowana


KRYMINALISTYCZNA
Technika kryminalistyczna
Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
Analiza kryminalna
Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Taktyka kryminalistyczna