Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Bezpieczeństwo i prawo - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WPR_BEZP_I_PR
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Bezpieczeństwo i prawo
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://prawo.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Filozofia
Historia prawa
Wiedza o państwie i prawie
Teoria bezpieczeństwa i prawa
Technologia informacyjna lub
Bezpieczeństwo informatyczne
Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
Organy kontroli i ochrony prawa
Historia sił zbrojnych
Ustrój konstytucyjny RP
Prawa człowieka w demokratycznym państwie
System i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
Wychowanie fizyczne
Język obcy cz. I
Etyka lub                                                                       
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
Prawo pracy
Międzynarodowe stosunki polityczne lub
Międzynarodowe stosunki wojskowe
System bezpieczeństwa wybranych państw
Prawo konfliktów zbrojnych
Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO* (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub 
Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej* (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Prawo własności intelektualnej
Postępowanie administracyjne
Administracja
Prawne podstawy bezpieczeństwa
Zwalczanie terroryzmu lub
Zwalczanie przestępczości
Język obcy cz. II
Proseminarium 
Postępowanie karne
Prawo karne
Bezpieczeństwo finansowe
Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Ochrona informacji niejawnych
Prawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego państwa
Współczesne systemy polityczne
Zarządzanie kryzysowe i logistyka
Seminarium 

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Siły Zbrojne RP
Straż Graniczna
Prawna ochrona mniejszości narodowych
Służby wojskowe i Żandarmeria
Sądownictwo wojskowe
Prawne aspekty systemu ochrony zdrowia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
Policja i Centralne Biuro Śledcze Policji 
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa 
Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna 
Sądownictwo w Polsce
Prokuratura w Polsce