Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Details
Code UWB_S1-WFIL_FR_ST_HISP_P
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://filologia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 180 punkty. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie, co najmniej 60 punktów.

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 1; Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 2; Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 3.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego 1; Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego 2; Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego 3.

Grupa Zajęć_3: PNJH – doskonalenie językowe; Doskonalenie językowe A; Doskonalenie językowe B; Doskonalenie językowe C; Doskonalenie językowe D.

Grupa Zajęć_4: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa ;GO - Morfologia języka francuskiego; GO - Składnia języka francuskiego ;Wstęp do teorii przekładu ; Podstawy warsztatu tłumacza.

Grupa Zajęć_5: Blok kulturoznawczy: Kultura francuskiego obszaru językowego; Literatura francuskiego obszaru językowego; Literatura hiszpańskiego obszaru językowego ; Kultura i sztuka Hiszpanii.

Grupa Zajęć_6: Przedmiot ogólnohumanistyczny: Związki literatury ze sztuką.

Grupa Zajęć_7: Przedmioty fakultatywne (150 godzin): Język francuski w sektorze usług; Język francuski w mediach; Prawniczy język francuski; Język francuski w ekonomii; Korespondencja oficjalna i handlowa w języku francuskim; Wybrane prądy w językoznawstwie; Kultura Francji 2; Literatura francuska po 1945 roku.

Grupa Zajęć_8: Język hiszpański rozszerzony (60 godzin): Język hiszpański w administracji i biznesie lub Język mediów hispanojęzycznych lub Komunikacja oficjalna i handlowa w języku hiszpańskim lub Język hiszpański w kulturze i sztuce. 

Grupa Zajęć_9: Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_10: Wychowanie fizyczne.

Grupa Zajęć_11: Technologia informacji.

Grupa Zajęć_12: Praktyki zawodowe.

Grupa Zajęć_13: Przedmiot z zakresu filozofii do wyboru: Historia filozofii lub Francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w.

Grupa Zajęć_14: Ochrona własności intelektualnej.