Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WFIL_FRA_ANG
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Filologia angielska, Filologia francuska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address http://historia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego:  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 3.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego:  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 3. 

Grupa Zajęć_3: PNJF – doskonalenie językowe: Doskonalenie językowe A; Doskonalenie językowe B; Doskonalenie językowe C; Doskonalenie językowe D. 

Grupa Zajęć_4: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa; GO – Morfologia języka francuskiego; GO – Składnia języka francuskiego; Wstęp do teorii przekładu; Podstawy warsztatu tłumacza. 

Grupa Zajęć_5: Przedmiot fakultatywny z zakresu językoznawstwa: Semantyka języka francuskiego//Pragmatyka językowa. 

Grupa Zajęć_6: Blok kulturoznawczy: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej: XIX-XXI w.; Literatura w przekładzie; Wstęp do kulturoznawstwa; Zarys historii Francji; Kultura Francji; Kultura frankofonii; Kultura krajów anglojęzycznych. 

Grupa Zajęć_7: Przedmioty ogólne: Negocjowanie i komunikacja językowa; Style i strategie uczenia się. 

Grupa Zajęć_8: Przedmioty fakultatywne (150 godzin): Język francuski w sektorze usług; Język francuski w mediach; Prawniczy język francuski; Język francuski w ekonomii; Komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim; Przekład literacki; Tłumaczenie użytkowe; Język francuski w dziedzinach sztuki. 

Grupa Zajęć_9: Język angielski rozszerzony: Korespondencja oficjalna w języku angielskim/Język angielski w sektorze usług; Prawniczy język angielski/ Język angielski w ekonomii. 

Grupa Zajęć_10: Blok przedmiotów ogólnohumanistycznych: Związki literatury ze sztuką. 

Grupa Zajęć_11: Seminarium dyplomowe. 

Grupa Zajęć_12:Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne.

Grupa Zajęć_13: Przedmiot z zakresu filozofii do wyboru: Historia filozofii/Francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w. 

Grupa Zajęć_14: Technologia informacji.

Grupa Zajęć_15: Praktyki zawodowe.

Grupa Zajęć_16: Ochrona własności intelektualnej.