Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Jakość i bezpieczeństwo środowiska - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WCH_JAK_I_BEZP_SR
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Ochrona środowiska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://chemia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty obowiązkowe objęte programem studiów JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA:

Matematyka, Fizyka zagrożeń środowiska, Biologia, Meteorologia i klimatologia, Chemia ogólna, Technologie informacyjne, Ekologia, Podstawy gospodarki odpadami, Chemia nieorganiczna, Chemia fizyczna, Hydrologia, Podstawy prawa ochrony środowiska, Materiały użytkowe, Regionalna gospodarka odpadami, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Chemiczny monitoring środowiska, Analiza zanieczyszczeń środowiska, Gleboznawstwo i rekultywacja gleb, Metody instrumentalne w analizie stanu środowiska, Technologie uzdatniania i oczyszczania wód, Mikrobiologia, Ekonomia środowiska, Prace i prezentacje naukowe, Przedsiębiorczość innowacyjna, Chemia i ochrona atmosfery, Zarządzanie środowiskiem, Biodegradacja i recykling materiałów polimerowych, Podstawy biotechnologii z elementami biochemii, Toksykologia, Literatura naukowa i naukowe bazy danych, Metody chromatograficzne w analizie środowiska, Odnawialne źródła energii, Globalne zagrożenia środowiska i zrównoważony rozwój, Bezpieczeństwo ekologiczne i zarządzanie chemikaliami, Edukacja ekologiczna, Metrologia, Metody statystyczne , Jakość w laboratorium chemicznym, Pracownia dyplomowa, Seminarium dyplomowe, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Ergonomia i BHP

Przedmioty do wyboru:

Historia dyscyplin naukowych, Środowiskowe trendy w zagospodarowaniu odpadów, Ekotoksykologia, Gospodarka zeroemisyjna, Alternatywne technologie pozyskiwania energii, Koloidy i układy wielkocząsteczkowe, Elektrochemia materiałów, Rola nanomateriałów w ochronie środowiska, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Wybrane aspekty zielonej chemii, Bazy danych i informacje publiczne GUS, Techniki minimalizacji odpadów, Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi, Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Procesy fotochemiczne w środowisku, Nanotechnologia, Analiza wybranych substancji biologicznie aktywnych w próbkach środowiskowych.

Plan studiów 

https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/