Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Biologia - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-WB_BIOL
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Biologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://biologia.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W ramach studiów student realizuje:

  • Przedmioty ogólnouczelniane, takie jak język obcy, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy i in.
  • Przedmioty podstawowe, takie jak techniki komputerowe, statystyka dla biologów, fizyka z elementami biofizyki, edukacja środowiskowa
  • Przedmioty kierunkowe, które warunkują wykształcenie absolwenta kierunku Biologia
  • Przedmioty kierunkowe do wyboru, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie ze swoim zainteresowaniem
  • Przedmioty dyplomowe, które przygotowują do napisania pracy licencjackiej i zdania egzaminu dyplomowego. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy licencjackiej z dyscypliny nauk biologicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami
  • Praktykę zawodową umożliwiającą wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/