Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Artes Liberales (Wydział "Artes Liberales") - studia stacjonarne II stopnia

Details
Code UW-S2-AL
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Artes Liberales
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia artes liberales mają na celu odrodzenie dawnej koncepcji uniwersytetu jako miejsca, gdzie studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie. Inspiracją dla studiów jest starożytne i średniowieczne pojęcie sztuk wyzwolonych, które podkreślało jedność nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Współczesny podział nauki na różne dyscypliny jest umowny i prowadzi do izolacji poszczególnych jej dziedzin. Studenci kierunku artes liberales zdobywają wykształcenie dostosowane do współczesności, oparte na modelu opracowanym głównie w amerykańskich uczelniach, w których nauczane są liberal arts. Główna zasada tego rodzaju edukacji polega na świadomym przekraczaniu granic między dyscyplinami i oferowaniu zajęć łączących nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów kierunku artes liberales studenci układają samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Ponad 60% programu stanowią zajęcia do wyboru. Studenci mają możliwość wyboru z szerokiej gamy przedmiotów, nauczanych przez wykładowców nie tylko z Wydziału „Artes Liberales”, ale również innych jednostek uczelni oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Wielu z tych przedmiotów ma innowacyjny charakter, z nauczaniem prowadzonym przez duety lub grupy wykładowców oraz interaktywnymi metodami, które różnią się od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów stawia nacisk na pracę w grupie oraz rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak efektywne pisanie tekstów naukowych, sprawne prezentowanie myśli w sytuacjach publicznych, umiejętne korzystanie z nowych mediów, zdolności przywódcze i komunikacyjne.