Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Sztuki społeczne (Wydział Polonistyki) stacjonarne, II stopnia

Details
Code UW-S1_SZSPOL
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Sztuki społeczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Sztuki społeczne to nowatorskie studia praktyczne II stopnia, których program oparty jest na idei “kształcenia w działaniu”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentów/-ek w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników/-czki Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu.Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskac społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, a także w niezależnych projektach.

Absolwent/ka studiów sztuki społeczne zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

- rozumieć i badać kulturę współczesną,

- stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,

- posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie,

- pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,

- pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.,

- planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.

 

Ramowy program studiów:

- ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i narzędzi analizy krytycznej, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego,konteksty sztuki partycypacyjnej, polityki kulturalne;

- warsztaty twórcze zapoznające ze strategiami sztuki zaangażowanej społecznie (np. fotografia społeczna, sztuka opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny) oraz kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, planowania i finansowania projektu;

- praktyki włączające studentów/-ki w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;

- objazdy w wybranych miejscach i ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;

- pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego, poprzedzonego diagnozą lokalną i konsultacjami.

 

Więcej informacji: https://ikp.uw.edu.pl/studia/sztuki-spoleczne/o-studiach/.