Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Bałtyckie studia kulturowe, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2_BLT-KLT
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Bałtyckie studia kulturowe
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i województwa jako  miejsca kontaktów  międzykulturowych i nawiązywania różnych form współpracy miast i regionów położonych w basenie Morza Bałtyckiego.

Nauczysz się:

– sposobów wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy badawczej jak i w instytucjach kultury i turystyki,
– jak wykorzystać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
– poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury artystycznej i form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań,
– zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do interpretacji tekstów kultury przydatnej w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
– współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych ukierunkowanych na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.