Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Zdrowie publiczne, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-ZP
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies zdrowie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
WWW address https://kfz.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zadaniem stawianym przed promotorem i trenerem zdrowia jest edukowanie i dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi
w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.
W ramach specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły:
promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

Nauczysz się:
• prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
• dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku,
• podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych,
• samodzielnie opracowywać i wdrażać edukacyjne i profilaktyczne programy skierowane do osób w różnym wieku,
• analizować i oceniać wpływ polityki na problemy zdrowotne w kraju i na świecie.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Elementy rehabilitacji ruchowej, trening zdrowotny, żywienie i dietetyka, komunikacja medialna, taniec i teatr ruchu, turystyka wypoczynkowa.