Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Studia pisarskie, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-ST-PI
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Studia pisarskie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na tym kierunku pozwalają przygotować się do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej.
Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa, w tym ze znajomości faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.

Nauczysz się:
• identyfikować dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• analizować, interpretować oraz wartościować cudze dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• prezentować kompetencje społeczne istotne dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

Przykładowe przedmioty:
Literatura na świecie, topografie światów fikcjonalnych, humanistyka nieantropocentryczna,
warsztaty redakcyjne, warsztaty mistrzowskie, scenopisanie, komunikacja interpersonalna
– warsztaty.