Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Oceanografia, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-OC
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies oceanografia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://spr.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:
Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.