Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Historia, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-HI
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

W trakcie zajęć studenci uczą się:
• analizować dokumenty historyczne i współczesne, odczytywać ukryte przesłana, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
• wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy muzealnika lub specjalisty zarządzania informacją (w zależności od wybranej specjalności),
• nowoczesnych technik gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji.