Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-BNR
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Bezpieczeństwo narodowe
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://nsp.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz pracowni kultury fizycznej.

Absolwenci tego kierunku pracują jako:
• żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
• funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
• pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
• pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
• funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
• pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.