Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Borders and Boundaries Studies, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-BBST
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Borders and Boundaries Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction English
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Borders and Boundaries Studies to nowoczesny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów dla osób chcących realizować swoje cele życiowe oraz zainteresowania wokół zagadnień pogranicznych. To jeden z nielicznych tego typu kierunków studiów na świecie i unikatowy w Polsce.  

Realizowany jest we współpracy z innymi uczelniami położonymi na pograniczach. Zajęcia będą prowadzone przez najlepszych ekspertów z Polski i państw Europy Środkowej. Dzięki nim absolwent uzyska szeroką i praktyczną wiedzę o przeszłości oraz teraźniejszości regionów, a także problemach pogranicznych, ich znaczeniu, ekonomii, szansach i zagrożeniach. 

Nauczysz się:

 • interdyscyplinarnych metod badania procesów politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i kulturalnych, zachodzących współcześnie, jaki i na przestrzeni wieków, 
 • jak zdobywać i analizować informacje o ww. procesach,  
 • jak rozumieć i interpretować procesy stworzenia granic, 
 • jak odkrywać wieloaspektowe procesy kształtujące się na pograniczach idei, państwowości, narodowości oraz działań transgranicznych, 
 • jak wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących u granic i na pograniczach w przeszłości i teraźniejszość.
 
Przykładowe przedmioty:
 • Ancient Roots of Border and Contacts Zones (starożytne korzenie stref granicznych i kontaktowych), 
 • History of Borders and Border Regions in the 20th Century (historia granic i regionów granicznych w XX wieku), 
 • Field Research in the Borderland (badania terenowe na pograniaczach), 
 • Fear and Reconciliation in Cross-border Relations (strach i pojednanie w stosunkach ponad granicami),  
 • Cultural Anthropology of Borderlands (antropologia kulturowa pogranicza), 
 • Border Conflicts in the Caucasus Region (konflikty granicze w regionie Kaukazu), 
 • From Borderlands to Euroregions – Borders in Contemporary Europe (od pogranicza do euroregionu – pogranicza we współczesnej Europie).