Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Business Intelligence w gospodarce, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1_BIwG
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Business intelligence w gospodarce
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Business intelligence w gospodarce to kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom interesujące życie zawodowe, pozwalające rozwijać się, poznawać otoczenie gospodarcze, a przez to szeroko otwiera drzwi do kariery i stymuluje nieustanny rozwój zawodowy.Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności, takich jak szybkie i skuteczne analizowanie informacji, posługiwanie się narzędziami IT, a dzięki temu rozwiązywanie problemów decyzyjnych. Dzięki studiom na tym kierunku absolwent pozna najnowocześniejsze trendy w projektowaniu i budowie rozwiązań business intelligence.

Nauczysz się:

  • podstaw ekonomii, finansów, zarządzania i marketingowego podejścia do biznesu, 
  • analizować, wyszukiwać i zarządzać różnorodnymi informacjami, 
  • posługiwać się narzędziami i metodami umożliwiającymi efektywną analizę danych gospodarczych, 
  • analizować krajowe i zagraniczne zjawiska rynkowe – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki, 
  • definiować potrzeby potencjalnych odbiorców danych, przygotowywać analizy, interpretować wyniki, 
  • diagnozować problemy informacyjne, zarządcze i decyzyjne, analizować ryzyko, 
  • formułować oceny i optymalne rozwiązania wykorzystywane w procesie zarządzania w różnych warunkach gospodarczych, 
  • wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje wspomagające prowadzenie własnego biznesu i podejmowanie decyzji w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, 
  • zarządzać informacją i jej przepływem, zbiorami danych, projektami i zespołami.