Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Zdrowie publiczne, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-ZP
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies zdrowie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
WWW address https://kfz.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zdrowie publiczne to dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu
poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana studentom jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.
W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować aktywizujące i innowacyjne metody, techniki oraz narzędzia prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na zdrowie,
• opracowywać i realizować programy działań profilaktycznych skierowanych na zwiększanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa,
• prowadzić podstawowe zajęcia ruchowe, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców,
• wykorzystywać podstawową aparaturę medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
• identyfikować problemy zdrowotne i czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu.