Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Studia anglistyczno- slawistyczne, stacjonarne studia I stopnia

Details
Code USZ_S1-STA-S
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Studia anglistyczno-slawistyczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 3
WWW address https://hum.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia anglistyczno-slawistyczne to kierunek z równoległym kształceniem w zakresie czterech języków obcych – angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz ukraińskiego i czeskiego na poziomie podstawowym. Studiujący będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch obszarach językowo-kulturowych, anglosaskim i słowiańskim, zarówno w sferze międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych, jak i w odniesieniu do języka w turystyce, prawie, ekonomii i biznesie. Poza kompetencjami komunikacyjnymi, absolwenci zdobywają również wiedzę dotyczącą realiów społeczno-kulturowych krajów anglosaskich i słowiańskich.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie biznesu/turystyki, 
  • posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistycznym językiem rosyjskim w dziedzinie ekonomii i biznesu/prawa, 
  • posługiwać się językiem ukraińskim i czeskim na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
  • różnorodności językowej i kulturowej Europy Zachodniej i Wschodniej.